FireRated GunFoam B1 red adapterOceniono zgodnie z EN 13501-2:2007. Piana posiada stosowne certyfikaty będące podstawą do dopuszczenia do stosowania.

  • Ognioochronna poliuretanowa piana montażowa
  • Mocna struktura i zmniejszona ekspansja wtórna
  • Doskonała przyczepność do różnych materiałów budowlanych
  • Doskonałe efekty niezależnie od warunków pogodowych
  • Piana pistoletowa przeznaczona do profesjonalnego użytku

Zastosowanie

  • Instalacja i izolacja drzwi przeciwpożarowych
  • Uszczelnienia ogniochronne przejść instalacyjnych, rur I kabli 

​​Opakowanie

Butla 1000ml, zawartość 750 ml, 12 butli w kartonie                                                                                                                                               Dokumentacja techniczna

   1461668814 pdfs   PENOSIL Premium FireRated Gunfoam B1 TDS
   1461668814 pdfs   PENOSIL Premium FireRated Gunfoam B1 SDS

PENOSIL Premium FireRated Gunfoam B1
 Pojemnik

 Indeks

katalogowy

 1000ml

(zawartość

    750ml)

 A1592