PENOSIL Premium BetAc to środek przyśpieszający proces utwardzania zaprawy murarskiej lub betonu. Skraca czas utwardzania mieszanki i zwiększa jej wytrzymałość początkową. Efekt katalizy zapewnia również podwyższenie wytrzymałości końcowej. PENOSIL Premium BetAc nie zawiera związków chloru, które powodują korozję zbrojenia. Zaleca się stosowanie akceleratora wraz z plastyfikatorem PENOSIL Premium BetMix który, z kolei zmniejsza ilość wody potrzebną do stworzenia mieszanki i poprawia jej urabialność.

Cechy uszczelniacza

  • środek przyspieszający wiązanie zaprawy murarskiej Penosil BetAcŚrodek przyśpieszający proces utwardzania zaprawy murarskiej lub betonu.
  • Skraca czas utwardzania mieszanki i zwiększa jej wytrzymałość początkową.
  • Efekt katalizy zapewnia również podwyższenie wytrzymałości końcowej.
  • Nie zawiera związków chloru, które powodują korozję zbrojenia.
  • Zaleca się stosowanie akceleratora wraz z plastyfikatorem PENOSIL
  • Wykorzystywany do przyśpieszania procesu utwardzania i wytrzymałości początkowej zaprawy murarskiej lub betonu.

Zastosowanie uszczelniacza

Warunki stosowania PENOSIL Premium BetAc jest szczególnie skuteczny w niskich temperaturach powietrza, +2°C - +5°C. Temperatura betonu lub zaprawy nie może spaść poniżej +5 ° C. Jeśli to konieczne, beton powinien być chroniony przed spadkiem temperatury i czynnikami atmosferycznymi. Uwaga! PENOSIL Premium BetAc jest przyśpieszaczem procesu utwardzania, nie jest dodatkiem przeciw zamarzaniu.

Instukcja stosowania

PENOSIL Premium BetAc dodaje się do wody w mieszaninie. W przypadku stosowania także plastyfikatora PENOSIL Premium BetMix, wskazane jest dodawanie obu środków do mieszaniny oddzielnie. Podczas betonowania w okresie zimowym powinny być przestrzegane główne obowiązujące zasady - nie używać zamrożonego kruszywa i stosować szalunki. W razie potrzeby stosuje się gorącą wodę i zaleca się niższy stosunek wody do cementu. Temperatura betonu lub zaprawy nie może spaść poniżej +5°C. Jeśli to konieczne, beton powinien być chroniony przed spadkiem temperatury i czynnikami atmosferycznymi. PENOSIL Premium BetAc dodaje się do wody do mieszaniny w stosunku 0,5-1.0 litra na 50 kg cementu. Przy użyciu specjalnych cementów lub pracy w określonych warunkach należy sprawdzić czy środek jest odpowiedni. PENOSIL Premium BetMix jest gotowym do użycia dodatkiem. Nie rozcieńczać go ani nie mieszać z innymi dodatkami do betonu!

Czyszczenie

Czyścić mydłem i dużą ilością wody.

Opakowanie uszczelniacza

Pojemnik 1 L, 5 L

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna Premiumi BetAc
Karta charakterystyki Premium BetAc