PENOSIL Premium BetAc to środek przyspieszający proces utwardzania zaprawy murarskiej lub betonu.

Cechy uszczelniacza do wzmacniania zaprawu murarskiej i betonu Penosil Premium BetAc

 • środek przyspieszający wiązanie zaprawy murarskiej Penosil BetAcPrzyspieszenie procesu utwardzania zaprawy murarskiej lub betonu
 • Skrócenie czasu utwardzania mieszanki i zwiększenie jej wytrzymałości początkowej
 • Poprzez efekt katalizy zapewnienie podwyższenia wytrzymałości końcowej
 • Brak związków chloru, które powodują korozję zbrojenia
 • Zmniejszenie ilości wody potrzebnej do stworzenia mieszanki i poprawienie jej urabialności

Zastosowanie uszczelniacza do wzmacniania zaprawu murarskiej i betonu Penosil Premium BetAc

 • Warunki stosowania PENOSIL Premium BetAc jest szczególnie skuteczny w niskich temperaturach powietrza +2°C - +5°C
 • Temperatura betonu lub zaprawy nie może spaść poniżej +5°C
 • Jeśli to konieczne, beton powinien być chroniony przed spadkiem temperatury i czynnikami atmosferycznymi
 • Przyspieszanie procesu utwardzania i wytrzymałości początkowej zaprawy murarskiej lub betonu
 • Zaleca się stosowanie akceleratora wraz z plastyfikatorem PENOSIL
 • Uwaga! PENOSIL Premium BetAc jest przyspieszaczem procesu utwardzania, nie jest dodatkiem przeciw zamarzaniu.

Instukcja stosowania

PENOSIL Premium BetAc dodaje się do wody w mieszaninie. W przypadku stosowania także plastyfikatora PENOSIL Premium BetMix, wskazane jest dodawanie obu środków do mieszaniny oddzielnie. Podczas betonowania w okresie zimowym powinny być przestrzegane główne obowiązujące zasady - nie używać zamrożonego kruszywa i stosować szalunki. W razie potrzeby stosuje się gorącą wodę i zaleca się niższy stosunek wody do cementu. Temperatura betonu lub zaprawy nie może spaść poniżej +5°C. Jeśli to konieczne, beton powinien być chroniony przed spadkiem temperatury i czynnikami atmosferycznymi. PENOSIL Premium BetAc dodaje się do wody do mieszaniny w stosunku 0,5 - 1.0 litra na 50 kg cementu. Przy użyciu specjalnych cementów lub pracy w określonych warunkach należy sprawdzić, czy środek jest odpowiedni. PENOSIL Premium BetMix jest gotowym do użycia dodatkiem. Nie rozcieńczać go ani nie mieszać z innymi dodatkami do betonu!

Czyszczenie

Czyścić mydłem i dużą ilością wody.

Opakowanie uszczelniacza

Pojemnik 1 L, 5 L

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna Premiumi BetAc
Karta charakterystyki Premium BetAc