Plastyfikator do betonu i zapraw z mocą wiążącą. Poprawia jednorodność, przetwórczość oraz wodoszczelność mieszanki. Zwiększa wytrzymałość na ściskanie i zginanie, a także odporność na mróz. Stosowanie PENOSIL Premium BetMix w mieszaninie zapewnia taką samą urabialność przy niższym zapotrzebowaniu wody; poprawia urabialność (instalacje i wykończenia); czyni mieszaninę bardziej gęstą, w wyniku czego zwiększa poziom odporności na działanie chemikaliów i ścieranie. Stosowanie plastyfikatora PENOSIL Premium BetMix pozwala osiągnąć 25% wzrost wytrzymałości na ściskanie betonu i 10% wzrost wytrzymałości na zginanie betonu w okresie od 7 dni do 1 roku od odlewania betonu. Zastosowanie PENOSIL Premium BetMix zmniejsza również ryzyko pojawienia się pęknięć skurczowych, co znacznie poprawia płynność mieszaniny. Ilość pęcherzyków wody w mieszance nie zwiększa się; nie ma okresu utwardzania. PENOSIL Premium BetMix nie zawiera chlorków, które pogorszają właściwości mieszaniny. Zimą najlepsze wyniki można osiągnąć przy użyciu plastyfikatora PENOSIL Premium BetMix wraz z przyśpieszaczem PENOSIL Premium BetAc.

Cechy plastyfikatora

  • Plastyfikator do betonu Penosil BetMix Plastyfikator do betonu i zapraw z mocą wiążącą.
  • Poprawia jednorodność, przetwórczość oraz wodoszczelność mieszanki.
  • Zwiększa wytrzymałość na ściskanie i zginanie, a także odporność na mróz.
  • Zwiększa poziom odporności na działanie chemikaliów i ścieranie.
  • Zmniejsza również ryzyko pojawienia się pęknięć skurczowych, co znacznie poprawia płynność mieszaniny.

Zastosowanie plastyfikatora

  • Do stosowania w mieszankach betonu lub zaprawy, w celu poprawy właściwości przetwórczych i zmniejszenia zapotrzebowania na wodę.

Warunki stosowania

PENOSIL Premium BetMix jest gotowym do użycia dodatkiem. Nie rozcieńczać go ani nie mieszać z innymi dodatkami do betonu.

Instrukcja stosowania

Przygotowanie betonu lub zaprawy: PENOSIL Premium BetMix dodaje się do mieszaniny wraz z wodą lub jako ostatni składnik. Aby uzyskać najlepsze wyniki zaleca się wykorzystanie mieszaniny w ciągu 1 godziny po dodaniu plastyfikatora lub bezpośrednio przed użyciem mieszaniny. Zaleca się dodawanie różnych dodatków do mieszaniny oddzielnie. Efekt plastyfikatora zależy od dozowanej ilości. Po przekroczeniu zalecanej dawki, utwardzanie betonu lub zaprawy może się nieznacznie spowolnić

Dawkowanie: Plastyfikator PENOSIL Premium BetMix dozuje się w stosunku 0,12-0,30 L na 50 kg cementu w mieszaninie. Gdy plastyfikator PENOSIL Premium BetMix stosuje się razem z przyśpieszaczem PENOSIL Premium BetAc, dodatkowa dawka tego ostatniego wynosi 0,5 litra na 50 kg cementu.

Czyszczenie

Czyścić mydłem i dużą ilością wody.

Opakowanie plastyfikatora

Pojemnik 1 L, 5 L

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna Premium BetMix
Karta charakterystyki Premium BetMix