Plastyfikator do betonu i zapraw z mocą wiążącą. Stosowanie plastyfikatora PENOSIL Premium BetMix pozwala osiągnąć 25% wzrost wytrzymałości na ściskanie betonu i 10% wzrost wytrzymałości na zginanie betonu w okresie od 7 dni do 1 roku od odlewania betonu.

Cechy plastyfikatora do betonu i zapraw z mocą wiążącą Premium BetMix

 • Plastyfikator do betonu Penosil BetMix Poprawa jednorodności, przetwórczości oraz wodoszczelności mieszanki
 • Zwiększenie wytrzymałości na ściskanie i zginanie, a także odporność na mróz
 • Zwiększenie poziomu odporności na działanie chemikaliów i ścieranie
 • Zmniejszenie ryzyka pojawienia się pęknięć skurczowych, co znacznie poprawia płynność mieszaniny
 • Ilość pęcherzyków wody w mieszance nie zwiększa się; nie ma okresu utwardzania
 • Zapewnienie takiej samej urabialności przy niższym zapotrzebowaniu wody
 • Poprawa urabialności (instalacje i wykończenia)
 • Bardziej gęsta mieszanina, zwiększenie poziomu odporności na działanie chemikaliów i ścieranie
 • Brak chlorków, które pogorszają właściwości mieszaniny

Zastosowanie plastyfikatora plastyfikatora do betonu i zapraw z mocą wiążącą Premium BetMix

 • Mieszanki betonu lub zaprawy, w celu poprawy właściwości przetwórczych i zmniejszenia zapotrzebowania na wodę
 • Zimą najlepsze wyniki można osiągnąć przy użyciu plastyfikatora PENOSIL Premium BetMix wraz z przyśpieszaczem PENOSIL Premium BetAc

Warunki stosowania

PENOSIL Premium BetMix jest gotowym do użycia dodatkiem. Nie rozcieńczać ani nie mieszać z innymi dodatkami do betonu.

Instrukcja stosowania

Przygotowanie betonu lub zaprawy: PENOSIL Premium BetMix dodaje się do mieszaniny wraz z wodą lub jako ostatni składnik. Aby uzyskać najlepsze wyniki zaleca się wykorzystanie mieszaniny w ciągu 1 godziny po dodaniu plastyfikatora lub bezpośrednio przed użyciem mieszaniny. Zaleca się dodawanie różnych dodatków do mieszaniny oddzielnie. Efekt plastyfikatora zależy od dozowanej ilości. Po przekroczeniu zalecanej dawki, utwardzanie betonu lub zaprawy może się nieznacznie spowolnić.

Dawkowanie: Plastyfikator PENOSIL Premium BetMix dozuje się w stosunku 0,12 - 0,30 L na 50 kg cementu w mieszaninie. Gdy plastyfikator PENOSIL Premium BetMix stosuje się razem z przyspieszaczem PENOSIL Premium BetAc, dodatkowa dawka tego ostatniego wynosi 0,5 litra na 50 kg cementu.

Czyszczenie

Czyścić mydłem i dużą ilością wody.

Opakowanie plastyfikatora

Pojemnik 1 L, 5 L

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna Premium BetMix
Karta charakterystyki Premium BetMix