Produkty służące do impregnacji podłoża, zabiezpieczające przed wilgocią oraz przed róznymi warunkami atmosferycznymi.