1. Przygotowanie otworu okiennego

Powierzchnia, na której będzie montowany profil podokienny musi być wypoziomowana. W przypadku braku poziomu zaleca się wykonanie cienkiej wylewki w celu wyrównania otworu i uzyskania odpowiedniego poziomu. Gdy otwory okienne są w zadowalający sposób wypoziomowane, a ich powierzchnie gładkie, nie musimy dodatkowo przygotowywać takiego otworu.

2. Przygotowanie profilu podokiennego

Długości produkcyjne jednego elementu to 120 cm. W przypadku otworów mniejszych należy dociąć profil średnio o 2cm krótszy tak, aby uzyskać luzy na uszczelnieniu. Otwory większe wymagają zastosowania dwóch bądź więcej odcinków profili, które przygotowujemy na wymiar wcześniej, pamiętając o luzach na uszczelnienie.  

3. Wyznaczanie miejsca wbudowania profilu podokiennego

Układamy na „sucho” przygotowane profile podokienne w otworze okiennym, pamiętając o odpowiednim ich ustawieniu w stosunku do lica muru, a następnie przy pomocy ołówka trasujemy na ościeży od wewnątrz linie wzdłuż krawędzi profilu podokiennego. Ma to na celu wyznaczenie miejsca położenia zaprawy klejowej do przyklejania styropianu lub kleju poliuretanowego do styropianu. W przypadku dwóch i więcej elementów bardzo ważne jest zachowanie linii montowanych elementów tak, aby na miejscu styku nie było żadnych przesunięć, gdyż uniemożliwi nam to w późniejszym etapie zatrzaśnięcie okna na profilu.

4. Przyklejanie profilu podokiennego do muru

Przed montażem termoparapetu należy upewnić się, że pasuje on do naszego profilu ramy tj. czy jest odpowiednio wyfrezowany.

Na przygotowane podłoże nanosimy niewielką ilość wody za pomocą spryskiwacza i nanosimy klej Penosil Polystyrol Fix Foam 877 lub Stone Fix 827. W przypadku kleju Penosil Polystyrol Fix Foam 877 należy odczekać ok. 4 min. przed przystąpieniem do montażu w celu nawilżenia kleju. Klej nanosimy falą lub pasami wzdłużnymi, nie można nakładać tzw. plackami, gdyż może to spowodować, że termoparapet ułoży się nam nierówno.

Na kleju układamy termoparapet zwracając uwagę na odpowiednie ułożenie strony wewnętrznej i zewnętrznej oraz dociskamy go do podłoża. Sprawdzamy, czy jest poziom i wklejamy taśmę rozprężną w odpowiednie wyfrezowanie w termoparapecie. Standardem taśmy rozprężnej jest szerokość 15mm. Na tak przygotowany termoparapet ustawiamy ramę okna lub drzwi.

Przy montażu nie stosuje się żadnych klocków podkładowych, ani klinów montażowych, ponieważ ciężar stolarki przenoszony jest przez profil na mur, i dlatego profil musi przylegać całą swoją powierzchnią do powierzchni ościeży. 

5. Uszczelnienie połączenia pomiędzy profilem a ścianą

Do wcześniej przygotowanych luzów pomiędzy profilem a ścianą, należy zaaplikować odpowiedni uszczelniacz. Ta czynność musi być wykonana z należytą uwagą i starannością tak, aby luz między ścianą a profilem podokiennym był całkowicie wypełniony uszczelniaczem. Można również przed położeniem elementu starannie pokryć jego doczołową powierzchnię uszczelniaczem, a następnie położyć w miejsce wbudowania i mocno dosunąć do ściany. Nadmiar uszczelniacza usuwamy. 

UWAGA! Nie wolno stosować materiałów zawierających rozpuszczalniki!

6. Uszczelnianie połączeń między profilami

W momencie konieczności połączeń dwóch lub więcej elementów profilu konieczne jest uszczelnienie miejsca styku. Do tego stosowane są odpowiednie kleje, lub uszczelniacze w taki sposób, aby uzyskać szczelność i zniwelować możliwość przedmuchów w tym miejscu. Ta czynność musi być wykonana z należytą uwagą i starannością tak, aby luz między profilami podokiennymi był całkowicie wypełniony uszczelniaczem. Zaleca się przed położeniem kolejnego elementu starannie pokryć jego doczołową powierzchnię uszczelniaczem, a następnie położyć w miejsce wbudowania i mocno dosunąć do leżącego już elementu. Nadmiar uszczelniacza usuwamy.