Kit do parkietu w formie elastycznej masy uszczelniająco - klejącej do stosowania na powiechrzniach porowatych i nieporowatych.