Kit do parkietu w formie elastycznej masy uszczelniająco - klejącej. Znajduje zastosowanie na powiechrzniach porowatych i nieporowatych.