Produkty typu PU, czyli uszczelniacze utwardzane pod wpływem wilgoci.

Znajdą zastosowanie m.in. w łączeniach przerw, wypełnianiu szczelin betonowych podłoży. Posłużą również w bardziej nietypowych miejscach np. uszczelnieniu i tłumieniu hałasu w wagonach kolejowych, uszczelnieniu statków i łodzi.